wrapper

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ | 

AWT IMAGE

تعریف و اهداف :

رشته مهندسی سیستمهای اقتصادی – اجتماعی به تعلیم و تحقیق در زمینه برنامه ریزی و طرح سیستمهای مختلف مورد نیاز جامعه می پردازد. این سیستمها عموماً در ابعاد مختلف منطقه، یا کشور مطرح می شوند. سیستمهای حمل و نقل ، آبرسانی و فاضلاب، ارتباطات، انتقال و توزیع کالاها، تامین و توزیع انرژی، خدمات آموزشی یا بهداشتی از اینگونه اند. در کلیه این سیستمها هر یک از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فناوری سیستم از اهمیت ویژه برخوردار است. مهندسی سیستمهای اقتصادی – اجتماعی به مطالعه ، مدلسازی، تجزیه و تحلیل علمی اینگونه سیستمها می پردازد و با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آنها و همچنین با توجه به نیازها،اولویت ها و امکانات جامعه بهترین سیستم را طرح می نماید.


مهارت های دانش آموختگان:

 • دانش آموختگان آن دوره قادر به انجام فعالیتهای زیر خواهند بود:
 • انجام امور برنامه ریزی در دوائر مختلف برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها
 • انجام امور برنامه ریزی در وزارتخانه ها و ادارات کل استانها
 • تدریس در موسسات آموزش عالی برای تربیت متخصصان برنامه ریزی در سطوح کاردانی و کارشناسی
 • انجام امور برنامه ریزی و مشاوره در سازمانهای تولیدی بزرگ

ضرورت و اهمیت:

با توجه به موارد زیر ضرورت و اهمیت تشکیل این دوره به منظور تربیت کارشناسان ارشد متخصص در "مهندسی سیستمهای اقتصادی – اجتماعی " روشن می شود:

 • سیستمهای بزرگ عموماً بدلیل پیچیده بودن و داشتن ابعاد مختلف و تاثیر عوامل متعدد در عملکرد آنها، باید با استفاده از روشهای عملی دقیق برنامه ریزی شوند تا از کارائی لازم برخوردار و در رفع نیازهای جامعه توانا باشند.
 • تهیه و اجرای نظام جامع برنامه ریزی، بدون وجود متخصص در این زمینه عملی نیست.
 • برنامه ریزی در هر بخش ابعاد مختلفی دارد و نمی توان برنامه ریزی در یک بخش را مستقل از بخشهای دیگر انجام داد. برنامه ریزی سیستمهای اقتصادیاجتماعی با توجه به تعریف آن می تواند قسمتی از این مسئله را حل کند.

طول دوره و شکل نظام :

برنامه های درسی دوره برای چهار نیمسال طرح ریزی شده است. طول هر نیمسال 16 هفته آموزشی کامل، مدت هر واحد درس نظری،آزمایشگاهی و کارگاهی به ترتیب 16،32 و 48 ساعت می باشد.


شرایط گزینش دانشجو:

الف- دارا بودن مدرک کارشناسی در یکی از رشته ای فنی – مهندسی و یا ریاضی کاربردی

ب- موفقیت در آزمون کتبی ورودی

تعداد واحدهای درسی این دوره بدون در نظر گرفتن دروس جبرانی مطابق با جدول (1) برابر 32 واحد به شرح زیر است:

جدول 1- کلیه دروس دوره  


ردیف نوع دروس واحد
1 دروس اصلی (اجباری) 9
2 دروس تخصصی 9
3 دروس اختیاری 6
4 سمینار 2
5 پایان نامه 6
جمع 32


توضیح : در صورت صلاحدید کمیته تحصیلات تکمیلی گروه، پذیرفته شدگان می بایست تمام یا تعدادی از دروس معرفی شده در جدول 2 را به عنوان دروس جبرانی بگذرانند.

-1 دروس اصلی (اجباری:(

دروس اصلی به گونه ای انتخاب شده اند که مبانی و اصول لازم برای این رشته را پوشش دهند . این دروس همگی 3 واحدی بوده و در جدول شماره 3 معرفی شده اند.

-2 دروس تخصصی:

دروس تخصصی، امکاناتی را برای فعالیت تخصصی و تمرکز بیشتر دانشجو در یک زمینه خاص فراهم می آورند. این دروس همگی 3 واحدی می باشند و در جدول شماره 4 معرفی شده اند. اخذ 3 درس از این دروس برای دانشجویان الزامی است.

-3دروس اختیاری :

این دروس همگی 3 واحدی بوده و در جدول شماره 5 معرفی شده اند. انتخاب دو درس از این دروس برای دانشجویان الزامی است.

تبصره: علاوه بر دروس معرفی شده در جدول شماره 5 دانشجو می تواند یکی از دروس اختیاری اش را بنا به تصویب گروه از میان دروس 3 واحدی سایر گرایش های مجموعه مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی ارشد انتخاب نماید.

-4 سمینار:

گذراندن درس سمینار (2 واحد) برای دانشجویان این دوره اجباری است . در این درس دانشجو با گزینش یک موضوع و با نظارت یک استاد مشاور پیرامون موضوع انتخاب شده مطالعه و پژوهش به عمل می آورد. این پژوهش می بایست در برگیرنده تاریخچه ای از پژوهش های انجام شده، وضعیت کنونی و پیش بینی روند پژوهش مورد نظر باشد. نتیجه پژوهش دانشجو می بایست به صورت یک گزارش کتبی و یک ارائه شفاهی عرضه گردد.

-5 پایان نامه:

در این دوره دانشجو با انجام یک پایان نامه 6 واحدی به تحقیق و پژوهش پیرامون مساله خاصی می پردازد . موضوع پایان نامه الزاماً می بایست در یکی از زمینه های مرتبط با گرایش باشد و زمینه علمی و عملی لازم برای انجام آن با درسهای اخذ شده توسط دانشجو، فراهم شده باشد.

مقررات مربوط به دفاع و ارزیابی پایان نامه مطابق آئین نامه های تحصیلات تکمیلی می باشد.

جدول 2- دروس جبرانی

کد دروس عنوان درس تعداد واحد ساعت

پیش نیاز

جمع نظری عملی
11 تحقیق در عملیات 1 3 48 48 - -
12 آمارو احتمالات مهندسی 3 48 48 - -
13 اقتصاد خرد 2 32 32 - -
14 اقتصاد کلان 2 32 32 - -
15 اصول مدیریت و تئوری سازمان 2 32 32 - -

جدول 3- دروس اصلی

کد دروس عنوان درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
جمع نظری عملی
21 مدلسازی سیستمهای اقتصادی - اجتماعی 3 48 48 - اصول مدیرت و تئوری سازمان (یا همزمان)
22 اقتصاد سنجی 1 3 48 48 -

اقتصاد خرد و اقتصاد کلان

(دوره کارشناسی)

23 سیستمهای دینامیکی 3 48 48 -

مدلسازی سیستمهای

اقتصادی - اجتماعی

جدول 4- دروس تخصصی (انتخاب 3 درس از دروس زیر(

کد دروس عنوان درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
جمع نظری عملی
31 تصمیم گیری با معیارهای چند گانه 3 48 48 - تحقیق در عملیات 1
32 شبیه سازی کامپیوتری 3 48 48 -
33 هوش مصنوعی و سیستمهای خبره 3 48 48 - -
34 برنامه ریزی استراتژیک 3 48 48 - -
35 نظریه مجموعه های فازی 3 48 48 - -
36 سیستمهای صف 3 48 48 - آمار و احتمال مهندسی

جدول 5- دروس اختیاری (انتخاب 2 درس از دروس زیر(

کد دروس عنوان درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
جمع نظری عملی
41 تحقیق در عملیات 2 3 48 48 - تحقیق در عملیات 1
42 روشهای فرا ابتکاری 3 48 48 - -
43 توسعه اقتصادی 3 48 48 - -
44 ارزیابی اقتصاد طرحها 3 48 48 - -
45 مدیریت منابع انسانی 3 48 48 - اصول مدیرت و تئوری سازمان
46 فرایندهای احتمالی 3 48 48 - -
47 سیستم های نوین مدیریت تولید 3 48 48 - -
48 پیش بینی و آنالیز سریهای زمانی 3 48 48 - آمار و احتمال مهندسی
49 سیستم های پشتیبانی تصمیم 3 48 48 - مدلسازی سیستم های اقتصادی – اجتماعی (یا همزمان)
50 سیستم های اطلاعاتی مدیریت * 3 48 48 - اصول مدیرت و تئوری سازمان
51 طراحی برنامه کلان فناوری اطلاعات* 3 48 48 -

برنامه ریزی استراتژیک

(یا همزمان)

52 مدیریت فناوری اطلاعات* 3 48 48 - -
53 تئوری بازیها 3 48 48 - فرایندهای احتمالی
54 طراحی آزمایش ها 3 48 48 - آمار و احتمال مهندسی
55 اقتصاد سنجی 2 3 48 48 - -
56 سیستم های سنجش عملکرد 3 48 48 - مدلسازی سیستمهای اقتصادی – اجتماعی (یاهمزمان)
57 متدولوژی و روش تحقیق 3 48 48 - -
58 مباحث منتخب 3 48 48 - -
59 یکی از دروس تخصصی و اصلی سایر شاخه های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع در صورت تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده 3 48 48 - -

 • دانشجو می تواند فقط یکی از این 3 درس را انتخاب نماید.

جدول 6- پژوهش

کد دروس عنوان درس تعداد واحد
61 سمینار 2
62 پایان نامه 6


   
تمامی حقوق برای مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران محفوظ است.

تماس با مرکز آموزش الکترونیکی

 • آدرس: ايران، تهران، ميدان رسالت، خ هنگام، خ دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ايران، صندوق پستی: ۳۶۳-۱۶۸۴۵
 • تلفن:  ۲-۷۷۲٠۹٠۲٠-٠۲۱
 • نمابر:  ۷۷۲۴٠۵۹۲-٠۲۱

ورود به LMS - دانشجویان جاری