مرکز آموزش الکترونیکی- امور مالی
فرم های امور مالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۳ | 
 

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند،

جهت درخواست از امور مالی بر حسب نوع درخواست بر روی لینک مرتبط زیر کلیک نمایید.

1. فرم درخواست گواهی مالی

2. فرم درخواست عودت بستانکاری

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://www.iust.ac.ir/find-88.17497.47813.fa.html
برگشت به اصل مطلب